Jarný zvoz konárov zo záhradkárskych osád 2018Mesto Nová Dubnica - Mestský úrad oznamuje občanom, že v dňoch 26.3. – 27.3.2018 sa uskutoční jarný zvoz konárov
zo  záhradkárskych osád. Konáre vykladajte 1 deň pred termínom odvozu narezané na kratšie časti (do 1 m dĺžky), budú
sa nám ľahšie nakladať. Konáre neviažte drôtom, robí problém pri štiepkovaní. Žiadame záhradkárov, aby konáre vyložili
na dohodnuté miesta – pri vstupe do ZO najneskôr v deň zvozu do 7:00!

dňa 26.3.2018 (pondelok):
  • ZO č. 2 pri bývalom SPP a
  • ZO č. 3 pri bývalej požiarnej zbrojnici
  • ZO č. 4 nad cintorínom

dňa 27.3.2018 (utorok):
  • ZO č. 5 pri Termonove
  • ZO č. 6 Kaňová, č. 7 Markovica - Kolačín
  • ZO za Tekosom


Ďakujeme za dodržanie čistoty a poriadku v okolí ZO.
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.