Jarný zvoz objemného odpadu od bytových domov v meste 2018


Mesto Nová Dubnica - oddelenie životného prostredia oznamuje občanom,
že Jarný zvoz objemného odpadu od bytových domov v meste sa uskutoční
v dňoch 19.2.-23.2018 podľa jednotlivých ulíc.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.