Jarný zvoz objemného odpadu z IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín 2018


Mesto Nová Dubnica - oddelenie životného prostredia oznamuje občanom,
že Jarný zvoz objemného odpadu z IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín sa uskutoční
v dňoch 19. 03. - 23. 03. 2018 . Prosíme, aby ste objemný odpad vykladali iba pred
rodinné domy a to vždy len 1 deň pred termínom jeho odvozu, najneskôr do 6:00 hod.
v deň vývozu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty v našom meste. Ďakujeme!

Zber sa uskutoční nasledovne:

19.3. (pondelok):
Okružná, garáže Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka
20.3. (utorok):
Ľ.Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, J.G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová
21.3.(streda):
M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom, M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska,
                        Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová, Dubová, Dlhé diely
22.3. (štvrtok):
Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska
23.3. (piatok):
ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, Družstevná, Farská, Pod Húštikom


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.