Mestská knižnica

Marta Bieliková

vedúca mestskej knižnice

 

Kontakty

 

Adresa
Mierové námestie 29/38,
018 51 Nová Dubnica

Telefón: 042/4431 108

E-mail: mskniznica@novadubnica.sk
Web: http://kniznica.novadubnica.sk/katalog/

 

 

              

                

 

 

Výpožičný čas mestskej knižnice
Pondelok 09.00 - 11.45 12.15 - 16.00
Utorok 09.00 - 12.00 ×
Streda 10.00 - 11.45 12.15 - 18.00
Štvrtok 09.00 - 11.45 12.15 - 16.00
Piatok 10.00 - 11.45 12.15 - 18.00
Sobota × ×
Nedeľa × ×

 

 

 

 

 
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.