Mestský úrad

Mestský úrad - Nová Dubnica

Kontakty

 


Adresa
Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica

Telefón
042/4433 526, 042/4433 524

Fax
042/4431 919

E-mail
msu@novadubnica.sk

Web
www.novadubnica.sk

 

 

   
Úradné hodiny

  Pondelok   7.30 - 15.30
   Utorok *    7.30 - 15.30 
  Streda       7.30 - 17.00
  Štvrtok      7.30 - 15.30
  Piatok       7.30 - 14.00

!!!OBEDNÁ PRESTÁVKA OD 11:45 - 12:15 hod. .!!!

* Upozorňujeme, že oddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy,  má v utorok nestránkový deň!
 
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.