Oznam o zatvorení mestského úradu JÚL-AUGUST 2018


Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom a klientom, že v dňoch
od 30. júla 2018 –  do 3. augusta 2018 bude pre verejnosť ZATVORENÝ.
V prípade potreby overenia podpisu alebo kópie úradného dokumentu sa môžete obrátiť:

- Notársku kanceláriu JUDr. Pagáčovej – č.t. 4420398
- Notársku kanceláriu JUDr. Turňovej – č.t. 4425484

Zabezpečenie pohrebu:
- potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho zabezpečí pracovník mestskej polície
- pohrebné náležitosti vyriešite v pohrebných službách
        STYX – č.t. 0918 040 060, 0949 576 586
        M. Kondel – č.t. 44 34 236, 0905 991 398
        Anton Dado – č.t. 44 21 949, 0904 504 498

Pri občianskych pohreboch kontaktujte p. Vranovú – č.t. 0917 273 675.
Pri cirkevných pohreboch sa obráťte na farský úrad – č.t. 44 31 053


V inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu v Novej Dubnici – bezplatné telefónne číslo – 0800 500 159Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.