Zasadnutia MsZ

24.06.2015

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 30.06.2015 do 31.12.2015
čítať viac

13.05.2015

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 15.05.2015 do 31.12.2015
čítať viac

15.04.2015

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 20.04.2015 do 31.12.2015
čítať viac

18.03.2015


Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 20.03.2015 do 31.12.2015
čítať viac

11.02.2015


Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 13.02.2015 do 31.12.2015
čítať viac

11.12.2014


Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 18.12.2014 do 31.12.2015
čítať viac

15.12.2014_Ustanovujúce


Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 18.12.2014 do 31.12.2015
čítať viac

19.11.2014


Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 24.11.2014 do 31.12.2014
čítať viac

01.10.2014


Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 09.10.2014 do 31.12.2014
čítať viac

14.08.2014


Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 18.08.2014 do 31.12.2014
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.