Zasadnutia MsZ

16.05.2012

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 16.05.2012 do 31.12.2012
čítať viac

23.04.2012

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 23.04.2012 do 31.12.2012
čítať viac

19.03.2012

Uznesenie Hlasovanie  Zápisnica

Zverejnené od: 19.03.2012 do 31.12.2012
čítať viac

13.02.2012

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 13.02.2012 do 31.12.2012
čítať viac

14.12.2011

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 14.12.2011 do 31.12.2011
čítať viac

09.11.2011

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 09.11.2011 do 31.12.2011
čítať viac

26.09.2011

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 26.09.2011 do 31.12.2011
čítať viac

19.09.2011

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 20.09.2011 do 31.12.2011
čítať viac

27.06.2011

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 27.06.2011 do 31.12.2011
čítať viac

15.06.2011

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 15.06.2011 do 31.12.2011
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.