Zasadnutia MsZ

30.05.2011

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 30.05.2011 do 31.12.2011
čítať viac

18.04.2011

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 18.04.2011 do 31.12.2011
čítať viac

04.03.2011

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 04.03.2011 do 31.12.2011
čítať viac

01.02.2011

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 01.02.2011 do 31.12.2011
čítať viac

27.12.2010

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 27.12.2010 do 31.12.2010
čítať viac

25.11.2010

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 25.11.2010 do 31.12.2010
čítať viac

18.11.2010

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 18.11.2010 do 31.12.2010
čítať viac

09.11.2010

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 09.11.2010 do 31.12.2010
čítať viac

18.10.2010

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 18.10.2010 do 31.12.2010
čítať viac

28.09.2010

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 28.09.2010 do 31.12.2010
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.