Zasadnutia MsZ

06.09.2010


Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 06.09.2010 do 31.12.2010
čítať viac

28.06.2010

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 28.06.2010 do 31.12.2010
čítať viac

03.06.2010

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 03.06.2010 do 31.12.2010
čítať viac

26.04.2010

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 26.04.2010 do 31.12.2010
čítať viac

18.02.2010

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 18.02.2010 do 31.12.2010
čítať viac

08.02.2010

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 08.02.2010 do 31.12.2010
čítať viac

14.12.2009

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 14.12.2009 do 31.12.2009
čítať viac

12.11.2009

Uznesenie Hlasovanie Zápisnica

Zverejnené od: 12.11.2009 do 31.12.2009
čítať viac

28.09.2009

Uznesenie Zápisnica

Zverejnené od: 28.09.2009 do 31.12.2009
čítať viac

24.08.2009

Uznesenie Zápisnica

Zverejnené od: 24.08.2009 do 31.12.2009
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.