Úradná tabuľa

Stavebné povolenie „Zateplenie bočnej steny bytového domu s.č.63“

Spisová značka: VÚPaD/5881/2012/Gá

Vyhláška

Zverejnené od: 06.11.2012 do 20.11.2012
čítať viac

Stavebné povolenie „Zateplenie bytového domu s.č. 363“

Spisová značka: VÚPaD/5676/2012/Sá

Vyhláška

Zverejnené od: 26.10.2012 do 09.11.2012
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.