Úradná tabuľa

Oznam o dočasnom presťahovaní prevádzky Slovenskej sporiteľne

Vážení klienti, oznamujeme vám, že komplexné bankové služby vám radi poskytneme v našich dočasných priestoroch na tejto ulici (oproti elektropredaj­ni LORD). Naša nová adresa:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
ulica Pavla Országha Hviezdoslava 778
01851 Nová Dubnica Príďte, tešíme sa na vás! Pondelok – piatok: 8.00 – 16.00 hod. Bankové operácie môžete realizovať aj prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva alebo linky Sporotel 0850 111 888, 0910 111 888. Informácie o produktoch a službách Slovenskej sporiteľne nájdete aj na internetovej adrese www.slsp.sk.

Zverejnené od: 22.10.2012 do 12.11.2012
čítať viac

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22. 10. 2012

V súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici na deň 22. 10. 2012 o 16.00 hod. do zasadačky Kultúrnej besedy v Novej ...

Zverejnené od: 16.10.2012 do 22.10.2012
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.