Úradná tabuľa

Stavebné povolenie „Rodinný dom“, KN C 124/46 k.ú. Veľký Kolačín

Spisová značka: VÚPaD/5487/2012

Stavebné povolenie

Zverejnené od: 11.10.2012 do 26.10.2012
čítať viac

Zverejnenie výsledkov výberového konania na funkciu riaditeľa Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o.

Dňa 03. 10. 2012 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o. Overovali sa schopnosti a odborné znalosti uchádzačov, posúdili sa osobnostné a morálne predpoklady ...

Zverejnené od: 09.10.2012 do 24.10.2012
čítať viac

Územné rozhodnutie „PENZIÓN s.č. 874 - prístavba“

Spisová značka: VÚPaD/5318/2012

Rozhodnutie

Zverejnené od: 03.10.2012 do 17.10.2012
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.