Úradná tabuľa

Upovedomenie o podanom odvolaní a výzva k vyjadreniu sa k odvolaniu (KOM-BYT, s.r.o.)

Spisová značka: VÚPaD/4827/2012

Vyhláška
Príloha

Zverejnené od: 10.09.2012 do 24.09.2012
čítať viac

Povinné hromadné očkovanie psov proti besnote dňa 8.9.2012

Oznamujeme majiteľom psov, že dňa 08.09.2012 t.j. v sobotu sa koná povinné hromadné očkovanie psov proti besnote a na požiadanie aj proti iným chorobám. Očkovanie sa koná na obvyklom mieste: v Novej Dubnici mesto (pri krytej ...

Zverejnené od: 06.09.2012 do 08.09.2012
čítať viac

IBV Miklovky a m. č. Kolačín: Jesenný zvoz objemného odpadu (1. – 5. 10. 2012)

01.10. (pondelok) Okružná, garáže Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka 02.10. (utorok) Štúrova, Sládkovičova, Svobodova, Tajovského, Kollárova, Kvetná, Májová, 03.10. (streda) Kukučínova, Gagarinova, Pod ...

Zverejnené od: 05.09.2012 do 05.10.2012
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.