Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22. 10. 2012

V súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici na deň 22. 10. 2012 o 16.00 hod. do zasadačky Kultúrnej besedy v Novej ...

Zverejnené od: 16.10.2012 do 22.10.2012
čítať viac

Stavebné povolenie „Rodinný dom“, KN C 124/46 k.ú. Veľký Kolačín

Spisová značka: VÚPaD/5487/2012

Stavebné povolenie

Zverejnené od: 11.10.2012 do 26.10.2012
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.