Úradná tabuľa

IBV Miklovky a m. č. Kolačín: Jesenný zvoz konárov (8. – 12. 10. 2012)

08.10. (pondelok) Okružná, garáže Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka 09.10. (utorok) Štúrova, Sládkovičova, Svobodova, Tajovského, Kollárova, Kvetná, Májová, 10.10. (streda) Kukučínova, Gagarinova, Pod ...

Zverejnené od: 05.09.2012 do 12.10.2012
čítať viac

Záhradkárske osady: Jesenný zvoz konárov (22. - 23. 10. 2012)

Oznamujeme členom záhradkárskych osád, že jesenný zvoz konárov zo ZO sa uskutoční v dňoch 22. – 23. 10. 2012 (jedná sa o ZO č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7) Žiadame záhradkárov, aby konáre vyložili na dohodnuté miesta – pri vstupe do ZO cez víkend a v pondelok do 7:00 hod, v utorok už nevykladajte! Ďakujeme za dodržanie čistoty a poriadku v okolí ZO. Iný odpad ako konáre nezvážame.

Zverejnené od: 05.09.2012 do 23.10.2012
čítať viac

Výberové konanie: riaditeľ Bytového podniku Nová Dubnica

V zmysle § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Mesto Nová Dubnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
riaditeľ Bytového podniku Nová ...

Zverejnené od: 03.09.2012 do 21.09.2012
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.