Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie mestskej rady dňa 17. 9. 2012

V súlade s § 14, ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestskej rady na deň 17. 09. 2012 o 16.00 hod. do zasadačky MsÚ Program: Kontrola plnenia úloh z rokovaní ...

Zverejnené od: 12.09.2012 do 17.09.2012
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.