Úradná tabuľa

Výberové konanie: riaditeľ Bytového podniku Nová Dubnica

V zmysle § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Mesto Nová Dubnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
riaditeľ Bytového podniku Nová ...

Zverejnené od: 03.09.2012 do 21.09.2012
čítať viac

Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o stavebné povolenie stavebníkovi KOM-BYT, s.r.o.

Spisová značka: VÚPaD/Ev.č. 4413/2012

Rozhodnutie

Zverejnené od: 16.08.2012 do 30.08.2012
čítať viac

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22. 8. 2012

V súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici na deň 22. 08. 2012 o 16.00 hod. do zasadačky Kultúrnej besedy v Novej ...

Zverejnené od: 16.08.2012 do 22.08.2012
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.