IBV Miklovky a m. č. Kolačín: Jesenný zvoz objemného odpadu (1. – 5. 10. 2012)

01.10. (pondelok) Okružná, garáže Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka
02.10. (utorok) Štúrova, Sládkovičova, Svobodova, Tajovského, Kollárova, Kvetná, Májová,
03.10. (streda) Kukučínova, Gagarinova, Pod Bôrikom, Gorkého, Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej
04.10. (štvrtok) Svätoplukova, , Nerudova, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, ODBOJÁRSKA
05.10. (piatok) ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, Družstevná, Farská, Pod Húštikom


Prosíme, aby ste objemný odpad vykladali iba pred rodinné domy a to vždy len 1 deň pred termínom jeho odvozu, najneskôr do 6:00 h v deň vývozu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty v našom meste. Ďakujeme!


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.