Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu Obytná zóna – Dlhé diely Nová Dubnica (SO 01, SO 02)

Spisová značka: VÚPaD 5734/2012/Gá

Oznámenie

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.