Povinné hromadné očkovanie psov proti besnote dňa 8.9.2012

Oznamujeme majiteľom psov, že dňa 08.09.2012 t.j. v sobotu sa koná povinné hromadné očkovanie psov proti besnote a na požiadanie aj proti iným chorobám. Očkovanie sa koná na obvyklom mieste:

v Novej Dubnici

  • mesto (pri krytej plavárni) od 9,00 hod.
  • IBV Miklovky (pri obchodnej jednotke) od 10,00 hod.

V m. č. Kolačín (na obvyklom mieste) od 11,00 hod.

Žiadame majiteľov psov, aby privádzali iba psov zdravých, opatrených náhubkom.

Poplatok za vakcínu je 5 €, pri komplexnej vakcinácii je poplatok 12 €. Treba si doniesť očkovací preukaz.

Očkovanie psov je povinné v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti kvôli ochrane zdravia zvierat i ľudí. Sankcia za neplnenie tohto ustanovenia zákona je až 800 €.

Odd. organizačno-správne
Mestský úrad Nová Dubnica


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.