Upovedomenie o podanom odvolaní a výzva k vyjadreniu sa k odvolaniu (KOM-BYT, s.r.o.)

Spisová značka: VÚPaD/4827/2012

Vyhláška
Príloha

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.