UT_Mesto Trenčianske Teplice_prepojenie FTTx sietí Teplice-Ndca_oznámenie o začatí územka_16_10_19

UT_Mesto Trenčianske Teplice_prepojenie FTTx sietí Teplice-Ndca_oznámenie o začatí územka_16_10_19
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.