UT_návrh VZN č. _2019 o doplnení a zmene VZN č. 1_2018 - Prevádzkový poriadok pohrebísk

UT_návrh VZN č.  _2019 o doplnení a zmene  VZN č. 1_2018 - Prevádzkový poriadok pohrebísk
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.