UT_Zámer-odpredaj pozemku parc. KN-C č. 420_12 na ul. P. Jilemnického spol. Apollo s.r.o ... §9a, ods. 8 písm. e_15_10_19

UT_Zámer-odpredaj pozemku parc. KN-C č. 420_12 na ul. P. Jilemnického  spol. Apollo  s.r.o ... §9a, ods. 8 písm. e_15_10_19
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.