UT_Zámer-prenájom pozemku za budovou súp. č. 844 na ul. SNP_15_10_19

UT_Zámer-prenájom pozemku za budovou súp. č. 844 na ul. SNP_15_10_19
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.