Zámer prenajať 2-izbový byt na adrese ul. P. Jilemnického 838/18 - 36, 018 51 Nová Dubnica

Zámer

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.