UT_návrh VZN o doplnení a zmene VZN č. 4/2016 o mieste zápisu_14_06_17

UT_návrh VZN o doplnení a zmene VZN č. 4/2016 o mieste zápisu_14_06_17
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.