UT_Navrh VZN_o rozsah_posk_soc_sluzieb_05_09_17

UT_Navrh VZN_o rozsah_posk_soc_sluzieb_05_09_17
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.