UT_Zámer_odp_pozem_za RD v OZ Dlhé diely ... §9a, ods. 8 písm. e_06_06_18

UT_Zámer_odp_pozem_za RD v OZ Dlhé diely ... §9a, ods. 8 písm. e_06_06_18
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.