Vyhláška_Volebné okrsky a volebné miestnosti_Voľba prezidenta_2014


V zmysle § 3, ods.2, zák.č.49/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní
o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov  určuje primátor  Mesta Nová Dubnica  nasledovné 
okrsky a miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov

Vyhláška_Volebné okrsky a volebné miestnosti_Voľba prezidenta_2014Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.