Výsledky hlasovania v meste Nová Dubnica vo voľbách do VUC 2017


Zverejnenie oficiálnych výsledkov hlasovania vo volibách do orgánov Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ktoré sa konali dňa 04. november 2017 za mesto Nová Dubnica.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.