ZAHRAJKO ZO SPIEVANKOVA


KINO PANOREX NOVÁ DUBNICA
ZAHRAJKO  ZO SPIEVANKOVA
 víla Flauentínka, mravček Mirunko 

 29. júna   2018 o 17:00

Vstupné: 6€  
Predpredaj vstupeniek oddelenie kultúry MsÚ , tel. 0424433484,kl.110,112,, email: kebiskova@novadubnica.skSpäť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.