Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum zverejnenia Dátum ukončenia Suma s DPH
09/2017 Zoznam objednávok
Objednávky_09_2017
Objednávky_09_2017 30.09.2017 50 294,73€
08/2017 Zoznam objednávok
Objednávky_08_2017
Objednávky_08_2017 31.08.2017 80 954,15€
07/2017 Zoznam objednávok
Objednávky_07_2017
Objednávky_07_2017 31.07.2017 77 354,75€
06/2017 Zoznam objednávok
Objednávky_06_2017
Objednávky_06_2017 30.06.2017 41 199,28€
05/2017 Zoznam objednávok
Objednávky_05_2017
Objednávky_05_2017 31.05.2017 99 075,75€
04/2017 Zoznam objednávok
Objednávky_04_2017
Objednávky_04_2017 30.04.2017 65 175,41€
03/2017 Zoznam objednávok
Objednávky_03_2017
Objednávky_03_2017 31.03.2017 54 904,55€
02/2017 Zoznam objednávok
Objednávky_02_2017
Objednávky_02_2017 28.02.2017 18 935,44€
01/2017 Zoznam objednávok
Objednávky_01_2017
Objednávky_01_2017 31.01.2017 34 670,80€
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.