Dni mesta Nová Dubnica 2019

 
Mesto Nová Dubnica srdečne pozýva svojich občanov a návštevníkov mesta
na oslavy "Dni mesta" ktoré sa budú konať v dňoch 31. 5. 2019 až 01. 6. 2019
s nasledovným kultúrnim programom. Tešíme sa na Vás.
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.