Finančná správa - oznam eKasa

Finančná správa spustila projekt eKasa. lde o online napojenie pokladnic na finančnú správu.
Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikaterov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje
pokladnice upraviti alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskór od 1.júla 2019.
Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:
 
Oznam - eKasa

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.