Dnes » 7 / 5
Zajtra » 9 / 5
Pozajtra » 10 / 5
piatok 23. februára 2024 - Meniny má Roman(a)
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Klientské centrum

Úradné hodiny
PONDELOK 7.30 - 15.30
UTOROK NESTRÁNKOVÝ DEŇ
STREDA 7.30 - 17.00
ŠTVRTOK 7,30 - 15.30
PIATOK 7.30 - 14.00


 • poskytovanie základných informácií o činnosti MsÚ a vykonávanie funkcie podateľne
 • príjem platieb od občanov a organizácií v pokladni
 • komplexné vybavenie dane z nehnuteľností - daňové priznania, vyrubovanie daní a penále, poskytovanie daňových úľav
 • evidencia psov, predaj známok pre psov, vyrubovanie dane za psa
 • vyrubovanie dane za predajné a nevýherné hracie automaty, vyrubovanie dane za ubytovanie
 • komplexné spracovanie poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad
 • vydávanie rybárskych lístkov
 • evidencia žiadostí o pridelenie alebo odpredaj bytov, evidencia žiadostí o prenájom alebo odpredaj nebytových priestorov
 • evidencia o otváracích hodinách
 • evidencia súkromných podnikateľov
 • vydávanie povolení na predaj výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste
 • činnosti súvisiace so zákonom o ochrane spotrebiteľa
 • registrácia samostatne hospodáriacich roľníkov
 • kompletná agenda matriky - narodenia, sobáše, úmrtia, matričné doklady do cudziny a z cudziny
 • vystavovanie smútočných oznámení (parte)
 • kompletná agenda ohlasovne pobytu - prihlasovanie a odhlasovanie občanov
 • osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie odpisov a fotokópií
 • vysielanie v mestskom rozhlase
 • organizovanie podujatí ZPOZu

Tlačivá na stiahnutie: