Komisia finančná a majetková

Bc. Pavol Pažítka

predseda

E-mail
pazitka@novadubnica.sk
Meno Funkcia Telefón E-mail
Ing. Jozef Straka
člen komisie    
Ing. Dr. Martin Kalafút člen komisie    
Ing. Irena Kunertová člen komisie    
Ing. Peter Klimovský člen komisie    
Bc. Štefan Cucík
člen komisie    
Mgr. Andrej Michalčík člen komisie
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.