Komisia kultúry

 

Štefan Dvorský

predseda

E-mail
dvorsky@novadubnica.sk
Meno Funkcia Telefón E-mail
Zdenka Bieliková člen komisie    
Lukáš Cucík člen komisie    
Mgr. Drahomíra Holbová člen komisie    
Ing. Marián Šupák člen komisie    
Matej Plánek člen komisie    
Michal Štefan člen komisie    
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.