Komisia školstva

RNDr. Peter Perichta, CSc.,

predseda

E-mail
@novadubnica.sk
MENO funkcia
 Mgr. Tibor Kramár
člen komisie
 Bc. Pavol Pažítka
člen komisie
 Dana Talajková
člen komisie
 Marta Babuková
člen komisie
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.