Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy

Michal Bukovčák

predseda

E-mail
@novadubnica.sk
Meno Funkcia Telefón E-mail
Ing. Juraj Krivda člen komisie    
Ing. Michal Rafaj člen komisie    
Ing. Peter Lendel člen komisie    
Ľubomír Galovič
člen komisie    
Ing. Matej Rehák
člen komisie    
Ľudovít Kusý
člen komisie    
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.