Komisia životného prostredia, ekológie a verejného poriadku

 

Ing. Jana Šošovičková

predsedníčka

E-mail
@novadubnica.sk
Meno Funkcia Telefón E-mail
Mgr. Jana Komorášová
člen komisie    
Ing. Ľubomír Kunert
člen komisie    
Ing. Mária Proškovcová
člen komisie    
Mgr. Jana Hajašová člen komisie    
Mgr. Ivete Pekaŕová člen komisie    
Paulína Pružincová člen komisie    
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.