Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 Mesta Nová Dubnica


VZN č. 12/2012

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nová Dubnica
Účinné od : 29.12.2012

Zverejnené od: 14.12.2012
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2012 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2012

o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v meste Nová DubnicaÚčinné od : 01.11.2012

Zverejnené od: 25.09.2012
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2011 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 08/2011

o doplnení a zmene VZN č. 2/2009 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová DubnicaÚčinné od : 01.11.2011

Zverejnené od: 30.09.2011
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2011 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2011

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nová Dubnica


Príloha č.1 Príloha č.2 Príloha č.3 Príloha č.6    
Účinné od : 12.10.2011

Zverejnené od: 28.09.2011
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2011 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2011

o doplnení VZN č. 4/2009 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nová DubnicaÚčinné od : 15.07.2011

Zverejnené od: 01.07.2011
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2011 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2011

o doplnení a zmene VZN č. 4/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mestaÚčinné od : 18.06.2011

Zverejnené od: 03.06.2011
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2011 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 03/2011

o povodňových plánoch záchranných prácÚčinné od : 18.06.2011

Zverejnené od: 02.06.2011
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2011 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2011

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Mesta Nová DubnicaÚčinné od : 01.05.2011

Zverejnené od: 18.04.2011
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2010 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 10/2010

o určení názvu ulice v Meste Nová Dubnica časť IBV MiklovkyÚčinné od : 01.12.2010

Zverejnené od: 22.10.2010
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2010 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2010

o udeľovaní ocenení Mestom Nová Dubnica


Účinné od : 13.07.2010

Zverejnené od: 30.06.2010
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.