Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2019

 
o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č.  13/2018
o miestnych daniach na území  mesta Nová Dubnica


 
 
Účinné od : 10.05.2019
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.