Medzinárodný festival dychových orchestrov a mažoretiek v Novej Dubnici 2019

 
 
Medzinárodný festival dychových orchestrov a mažoretiek 28. - 30. 6. 2019
Miesto: Mierové námestie Nová Dubnica
 
POPIS ORCHESTROV
 
PROGRAM:

Piatok 28. 6.

17.00 Otvorenie festivalu  za účasti všetkých účastníkov                                                                                     
18.00 Dychová hudba Vlčovanka
19.30 Vojenská  hudba  Banská Bystrica
20.30 História zachytená objektívom – pásmo fotiek na veľkoplošnej obrazovke
21.00 Boží šramot – do tanca, aj na počúvanie  

Sobota 29. 6. Nová Dubnica

10.00 Hviezdicový pochod mestom                                                                                                                                     
10.30 Prezentácia všetkých účastníkov                                                                                                
14.30 DO Konopiska (Poľsko)                                                                                                                                                        
15.30 MěOM Dolní Benešov (ČR)                                                                                                                                                     
16.00 DOM Košice
20.00 Diskotéka na Mierovom námestí

Nedeľa 30. 6.  Nová Dubnica

15.00 DOM Krnov (ČR)                                                                                                                                                    
16.00 MDO Cheb (ČR)
16.30 Show bandy
17.00 Monstre koncert a ukončenie

Bližšie informácie o Medzinárodnom festivale dychových orchestrov a mažoretiek na oddelení kultúry a športu
MsÚ Nová Dubnica, tel. 042/4433 484, kl. 110, 112 kebiskova@novadubnica.sk


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.