Medzinárodný festival dychových orchestrov a mažoretiek v Novej Dubnici 2019

 
 
28.- 30.6.2019

Usmiate mažoretky a vynikajúce  dychové orchestre zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. To všetko Vás čaká posledný júnový  víkend v Novej Dubnici
na Medzinárodnom festivale  dychových orchestrov a mažoretiek. Na festivale  vystúpi cez 550 účinkujúcich. Medzi lahôdky budú patriť súbory:  Vojenská hudba
Banská Bystrica, hudobná skupina Boží šramot, dychové hudby z Dolního Benešova, Chebu,  Krnova či maďarského Móru. Zaujímavá dramaturgia jednotlivých
orchestrov, živosť vystúpení, schopnosť  vtiahnuť divákov do deja, často aj divadelná show a netradičné poňatie skladieb zaručuje pestrosť programu.  
Mnohopočetné dychové orchestre disponujú klasickejším repertoárom, spracúvajú slávne filmové a muzikálové melódie či evergreeny. Najmä dramaturgiou majú
šancu osloviť aj širšie spektrum poslucháčov a nájsť si aj mladších fanúšikov. Festival sa bude konať na Mierovom námestí. Využite túto jedinečnú príležitosť a príďte
na Festival dychových orchestrov a mažoretiek  28.-30. júna 2019  na Novú Dubnicu.

Tešíme sa na Vás!

Bližšie informácie : Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484, kl. 110, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk   


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.