Mestský úrad

Mestský úrad - Nová Dubnica

Kontakty

 Mesto Nová Dubnica - Mestský úrad


Adresa
Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica

Telefón
042/4433 526, 042/4433 524

Fax
042/4431 919

E-mail
msu@novadubnica.sk

Web
www.novadubnica.sk

IČO:

00 317 586

DIČ:

2020610955

 

 

   
Úradné hodiny
 
Pondelok 7.30 - 15.30 hod.
Utorok Nestránkový deň
Streda 7.30 - 17.00 hod.
Štvrtok * 7.30 - 15.30 hod.
Piatok 7.30 - 14.00 hod.

!!!OBEDNÁ PRESTÁVKA OD 11:45 - 12:15 hod. !!!

 
* Upozorňujeme, že oddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy,  má vo Štvrtok nestránkový deň!
 

 

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.