O jablko Novej Dubnice v roku 2018

 
Aké budú? Najkrajšie jabĺčka a výpestky tohtoročnej mimoriadne úrodnej sezóny?
Príďte si pozrieť výstavu Z našich záhrad, ktorej vernisáž v kine Panorex začína
v utorok 16.10.2018 o 15:00.
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.