Dnes » 12 / 6
Zajtra » 6 / 6
Pozajtra » 1 / 6
nedeľa 26. marca 2023 - Meniny má Emanuel
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Oddelenie organizačno-správne

 

Ing. Dana Šťastná
vedúca oddelenia

Telefón
042/4433 524 kl. 120

Mobil:
+421911616542
(iba počas pracovnej doby)
E-mail
dana.stastna@novadubnica.sk
 

Riadi vedúci oddelenia. Za svoju činnosť zodpovedá prednostovi MsÚ.

Vedúci oddelenia zodpovedá za plnenie tej časti mestského rozpočtu, ktorý spravuje, zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu svojho oddelenia v súlade so zákonom o kontrole, pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z. a z nariadení mesta a vnútorných predpisov, zodpovedá za ďalšie činnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k uvedenej náplni oddelenia.

Do kompetencie vedúceho patrí aj zabezpečenie chodu klientskeho centra. Metodicky riadi zamestnancov klientskeho centra okrem referátu pokladničnej služby a materiálno - technického zabezpečenia.


Životné situácie