Oddelenie sociálnych vecí a školstva

Mgr. Zuzana Vanková

vedúca oddelenia

Telefón
042/4433 526 kl. 170
Fax
042/4431 919
E-mail
vankova@novadubnica.sk

 

TLAČIVÁ
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.