Dnes » 22 / 10
Zajtra » 20 / 10
Pozajtra » 23 / 10
utorok 28. mája 2024 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Oddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy

Ing. Ján Krumpolec

vedúci oddelenia

Tel.:
042/4433 526 kl. 151

Mobil:
+421918323273
(iba počas pracovnej doby)
E-mail:
krumpolec@novadubnica.sk
 
Meno Funkcia Telefón E-mail
Andrea Suchá odborný referent 042/4433 526 kl. 152 sucha@novadubnica.sk
Ing. Marta Galbavá odborný referent 042/4433 526 kl. 153 galbava@novadubnica.sk
Mgr. Ľuboslava Kováčiková
odborný referent 042/4433 526 kl. 154 luboslava.kovacikova@novadubnica.sk
Bc. Lenka Paláčiková
odborný referent 042/4433 526 kl. 156 lenka.palacikova@novadubnica.sk

Riadi vedúci oddelenia. Za svoju činnosť zodpovedá prednostovi MsÚ.

Vedúci oddelenia zodpovedá za plnenie tej časti mestského rozpočtu, ktorý spravuje, zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu svojho oddelenia v súlade so zákonom o kontrole, pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z., z nariadení mesta a vnútorných predpisov, zodpovedá za ďalšie činnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k uvedenej náplni oddelenia.TLAČIVÁ