Oddelenie životného prostredia

Mgr. Katarína Bašná

vedúci oddelenia

Telefón
042/4433 526 kl. 160
Fax
042/4431 919
E-mail: basna@novadubnica.sk
 
Meno Funkcia Telefón E-mail
 Ing. Andrea Závodská odborný referent 042/4433 526 kl. 161 zavodska@novadubnica.sk
Dušana Brezinová
odborný referent 042/4433 526 kl. 162 dusana.brezinova@novadubnica.sk

 

Riadi vedúci oddelenia. Za svoju činnosť zodpovedá prednostovi MsÚ.

Vedúci oddelenia zodpovedá za plnenie tej časti mestského rozpočtu, ktorý spravuje, zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu svojho oddelenia v súlade so zákonom o kontrole, pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z., z nariadení mesta a vnútorných predpisov, zodpovedá za ďalšie činnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k uvedenej náplni oddelenia.

 

TRIEDIME ODPAD - VIDEO:
http://www.triedime.sk/video/Musi-vznikat-tolko-odpadu

 

TLAČIVÁ

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.